Dutch court: windfarm violates the law

Filed under: 'Green' Killing Machines vs Birds,Bats,Hot News,Law and regulations |

By order of the court in Breda comes an additional research into the number of bats dead’s caused by the windfarm Sabinadijk in the North Brabant town of Heijningen.

Experts estimate that each year 59 common bats and 17 so-called rough dwarf bats fly themselves to death against the blades of the windmills.

The court ruled that those numbers violated the Flora and Fauna Act. Therefore further investigation is needed to mitigate and reduce the bat mortality.

“Anyone who even accidentally kills a protected species, violates the law. If this happens deliberately, it is even a crime “, motivated the court verdict.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21189576/__Windmolens_stil_om_vleermuizen__.html ( ma 31 dec 2012, 11:02)

 

 

 

 

 

 

Original text:

Vleermuizenleed door windmolens

HEIJNINGEN - ma 31 dec 2012, 11:02

Op last van de rechtbank in Breda komt er aanvullend onderzoek naar het aantal vleermuizen dat sterft door windmolenpark Sabinadijk in het Noord-Brabantse Heijningen.

Deskundigen schatten dat elk jaar 59 gewone vleermuizen en 17 zogeheten ruige dwergvleermuizen zich te pletter vliegen tegen de wieken van de molens. De rechter oordeelt dat met die aantallen de Flora- en Faunawet wordt overtreden. Er moet daarom nader onderzoek komen naar maatregelen die de vleermuizensterfte doen afnemen. “Iedereen die zelfs maar per ongeluk een beschermd exemplaar doodt, overtreedt de wet. En als dat opzettelijk gebeurt, is het zelfs een misdrijf”, zo motiveerde de rechter het vonnis.

One Response to Dutch court: windfarm violates the law

  1. Pingback: Duits onderzoek vleermuismoord windparken zoals geëist rechtbank Breda: resultaat 250.000 slachtoffers per jaar - Climategate.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 10 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>